O nás Jazykové kurzy Zápisy Prekladateľské služby Kontakty
       
     
 
 

10 dôvodov prečo jayzkov kola WELCOME School

 
 

1. VYSOKÁ ŠPECIALIZÁCIA - ANGLIČTINA

Od vzniku Jazykovej školy v r. 1997 sa špecializujeme na vyučovanie angličtiny. Toto hlavné zameranie nám umožňuje robiť veci dôkladne a poctivo. Budujeme kolektív kvalitných lektorov, sledujeme novinky v oblasti vydávania učebníc, časopisov a metodiky.
Pripravujeme našich študentov na štátne skúšky, maturitu a špecializované medzinárodné skúšky z anglického jazyka FCE a CAE.

2. MNOŽSTVO SKÚSENOSTÍ
Na trhu ponúkame jazykové vzdelávanie od r. 1997, čo nás radí medzi skúsené jazykové školy. Vytvorili sme si efektívny spôsob výuky na základe získavania skúseností
a dosahovania dobrých výsledkov. Získali sme dobrú povesť a sme zaviazaní túto dobrú povesť rozvíjať a získané skúsenosti zúročiť pri zvyšovaní kvality vzdelávacích služieb.

3. KVALIFIKÁCIA A ODBORNOSŤ VŠETKÝCH PRACOVNÍKOV
Každý pracovník má univerzitné vzdelanie a sú odborníci na prácu s deťmi, mládežou alebo dospelými. Každý pracovník jazykovej školy prešiel výberovým konaním a za kvalitu pracovníkov zodpovedáme.

4. VZDELÁVANIE A NEUSTÁLE ZDOKONAĽOVANIE
V dnešnej dobe technológií, internetu a globalizácie sa mení každé odvetvie. V oblasti jazykového vyučovanie to platí rovnako a preto nechceme zostať pozadu. Absolvujeme školenia, metodické semináre a konzultujeme svoju prácu so špičkovými kolegami.

5. ZAMERANIE NA VAŠE POTREBY
Aj keď je plán vyučovania stanovený presne, sme flexibilní, schopní a ochotní sa prispôsobiť individuálne Vašim požiadavkám. Každý študent má iné silné a slabé stránky. My sa snažíme slabé miesta zistiť, precvičiť a posilniť to, čo je treba.

6. KONTROLA KVALITY
Vyučovanie cudzieho jazyka je zložitý proces, kde hlavnú úlohu zohráva človek. Výsledok závisí jednak od prístupu študenta, ale aj lektora. My sme zodpovední za kvalitu prístupu
a práce lektora. Študenti sú požiadaní dva razy ročne o vyplnenie dotazníka, kde sa dozvieme, v čom sa môžme zlepšiť.

7. VYNIKAJÚCE UMIESTNENIE A DOSTUPNOSŤ TRIED
Všetky triedy sú prenajaté v priestoroch Gymnázia v Dubnici nad Váhom, čo predstavuje vynikajúcu dostupnosť vzhľadom na lokalitu v centre mesta. Ľahký a rýchly prístup je aj
z autobusových zastávok a k dispozícii je aj neďaleké parkovisko.

8. SME VÁM VŽDY K DISPOZÍCII
Môžte sa s nami osobne stretnúť v priestoroch Gymnázia v Dubnici nad Váhom každý pracovný deň a nemôže sa stať, že sa k nám nedovoláte.

9. VIAC NEŽ PRIJATEĽNÉ CENY
Porovnanie cien služieb za vzdelávanie si môže urobiť každý sám. Máme však potvrdené, že naše ceny patria v našom regióne medzi najnižšie. Kvalitný lektor lektor je dnes úzky profil
a preto platy zamestnancov musia byť primerané.

10. VÍTAME VAŠE NÁZORY
Nikto nie je dokonalý a ani si nemyslíme, že môžme niečo zlepšiť bez spolupráce s našimi zákazníkmi. Vítame vaše názory a berieme ich do úvahy.